Lokalizacja

Inwestycja RIVERFRONT APARTMENTS powstaje w Śródmieściu Gdańska, tuż nad brzegiem rzeki Nowa Motława. Budynek znajduje się w samym centrum Dolnego Miasta, które w ostatnich latach zmieniło się nie do poznania: odnowione ciągi komunikacyjne, ścieżki rowerowe, nowe nasadzenia oraz mała architektura sprzyjają spacerom oraz spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.

Położenie w bliskiej odległości od Starego Miasta sprawia, że przyszli mieszkańcy mają na wyciągnięcie ręki tętniące życiem centrum z licznymi sklepami, restauracjami, usługami, galeriami sztuki, obiektami kultury oraz niepowtarzalną, zabytkową częścią miasta. Tuż przy inwestycji znajduje się przystanek autobusowy linii 106 oraz 111, a w dalszej odległości stacja SKM Gdańsk Śródmieście.

Rewitalizacja Dolnego Miasta

Rewitalizacja Dolnego Miasta jest doceniana nie tylko lokalnie, ale także na forum europejskim. Nasza inwestycja wpisuje się w samorządowy projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Został on zgłoszony do unijnego konkursu „REGIOSTARS 2016″ i zwyciężył w kategoriiCITYSTAR – Zrównoważony Rozwój Miast”. W konkursie są wyróżniane najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych.

Gdańskie Dolne Miasto nazywane było Amsterdamem Północy, ze względu na liczne kanały. Dziś przy ulicy Kamienna Grobli funkcjonuje wypożyczalnia kajaków, oferująca wiele ciekawych tras dla małych i dużych. Wszyscy fani aktywnego spędzania czasu znajdą tu coś dla siebie, jeżeli nie w bezpośrednim sąsiedztwie, to w pobliskich dzielnicach. Warto odwiedzić Bastiony – Park nad Opływem Motławy. Park leży na terenach umocnień obronnych z XVI wieku i ma 11 ha powierzchni. Znajdują się w nim bastiony – doskonałe punkty widokowe. Widać też pozostałości fortyfikacji obronnych – liniowe  nasadzenia krzewów głogów. Na uwagę zasługuje również stadion żużlowy przy ul. Zawodników 1 i Kręgielnia Centrum U7.

W ramach rewitalizacji dzielnicy powstało i w dalszym ciągu powstaje wiele obiektów turystycznych, kulturalnych oraz rekreacyjno-sportowych. W pobliżu jest Filharmonia Bałtycka, Kolonia Artystów, i Akademia Muzyczna, a także Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności.

MAPA LOKALIZACJI

Wyślij nam wiadomość

Rozwiń Szanowni Państwo,
W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Dom & House spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie przy ul. 3 Maja 42/2.
2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę, spośród następujących celów:
przekazanie oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych - nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
przekazanie oferty usługi doradztwa kredytowego przez Administratora danych osobowych - nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych - nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
marketingowych - nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.
3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.
4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Państwa zgodą, bankom oraz zakładom ubezpieczeń, doradcom finansowym, a także innym biurom pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, agencjom fotograficznym, agencjom marketingowym, kancelarii doradztwa podatkowego, kancelarii prawnej, notariuszom oraz deweloperom.
5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@domhouse.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
8. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.