Deweloper


Opus Investment Sp. z o.o. Sp. k. jest spółką celową, specjalnie powołaną do realizacji inwestycji RIVERFRONT APARTMENTS. Firma została założona przez doświadczonych przedsiębiorców, działających w biznesie poprzez spółkę Best Foods Polska Sp. z o.o. Sp.k., która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji żywności na terenie całej Europy. Biura pod marką Best Foods znajdują się w Gdyni, Londynie, Portsmouth oraz w Ameryce Południowej

Do realizacji i komercjalizacji inwestycji RIVERFRONT APARTMENTS spółka Opus Investment zaprosiła doświadczone firmy, mające wybitne osiągnięcia w branży projektowej, budowlanej i mieszkaniowej.

 

ARCHITEKCI

Forma Architekci to firma działająca od 2003 roku, która zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych, począwszy od analiz programowo-przestrzennych, poprzez dokumentację projektową i jej kompleksowe uzgodnienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, po sprawowanie nadzoru autorskiego nad prawidłowością realizacji inwestycji, aż do jej przekazania do eksploatacji.

Opracowania sporządzane są przez doświadczonych projektantów wszystkich branż w oparciu o nowoczesne, energooszczędne i proekologiczne rozwiązania techniczne. Projekty cechuje wysoki profesjonalizm i rzetelność. Forma Architekci ma na koncie wiele różnorodnych projektów, zrealizowanych i nagradzanych w konkursach, wśród których są m.in: zespół zabudowy wielorodzinnej w Rumii, budynek biurowy „Olimpijska” w Gdyni, budynek mieszkalno-usługowy „Szczecińska’ w Gdańsku, stanica kajakowa z hotelem i gastronomią „Szpicgat”, budynek Centrum Konserwacji Wraków Statków Narodowego Muzeum Morskiego w Tczewie, zespół mieszkalno-usługowy „Rymarska” w Gdyni, budynki TBS Letnica w Gdańsku, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdyni, budynek Starostwa Powiatowego w Kartuzach, budynek biurowo-warsztatowy „Stabilator” w Gdańsku, rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Reumatologicznego w Sopocie i wiele innych realizacji.

Więcej informacji o firmie na stronie: http://www.formaarchitekci.com.pl/

 

GENERALNY WYKONAWCA

Dekpol S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą w branży budowlanej. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności zyskała miano rzetelnej, wzorowo zorganizowanej firmy, profesjonalnie realizującej powierzone zadania z zastosowaniem nowoczesnych technologii opartych o normę ISO 9001:2008.

Działalność Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach – generalne wykonawstwo, dział konstrukcji stalowych oraz działalność deweloperska.

Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne.

Zrealizowane przez Dekpol inwestycje to m.in. obiekt magazynowy CL KOWALE IV w Gdańsku – Kowale, hotel ALMOND w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 12, budynek biurowy BODO-TRANS LTD. Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 133E, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia i wiele innych.

Więcej informacji na stronie http://www.dekpolinwestycje.pl

 

SPRZEDAŻ PROWADZI EMMERSON REALTY S.A.

Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Spółka funkcjonuje od 1994 roku. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson Realty S.A. to pośrednictwo w sprzedaży i wynajmie na rynku mieszkaniowym i komercyjnym, doradztwo finansowe, badania i analizy rynku nieruchomości, marketing i reklama nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, aranżacja, wykończenie i wyposażenie wnętrz.

Biura pod szyldem „Emmerson” działają w największych miastach Polski. Emmerson Realty S.A. jest spółką publiczną, od 2010 roku notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Od niemal początków swego istnienia Emmerson Realty zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji mieszkaniowych w zakresie marketingu, reklamy i pośrednictwa w sprzedaży. Wieloletnie doświadczenie Emmerson Realty w prowadzeniu działań marketingowych na każdym etapie sprzedaży inwestycji mieszkaniowej, w ścisłej współpracy z innymi wyspecjalizowanymi działami firmy, gwarantuje najwyższy poziom usług oferowanych naszym Klientom.

  Wyślij nam wiadomość

  Rozwiń Szanowni Państwo,
  W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Dom & House spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie przy ul. 3 Maja 42/2.
  2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę, spośród następujących celów:
  przekazanie oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych - nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
  przekazanie oferty usługi doradztwa kredytowego przez Administratora danych osobowych - nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
  wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych - nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
  marketingowych - nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.
  3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.
  4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Państwa zgodą, bankom oraz zakładom ubezpieczeń, doradcom finansowym, a także innym biurom pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, agencjom fotograficznym, agencjom marketingowym, kancelarii doradztwa podatkowego, kancelarii prawnej, notariuszom oraz deweloperom.
  5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  6. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@domhouse.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
  8. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

  x