Deweloper


Opus Investment Sp. z o.o. Sp. k. jest spółką celową, specjalnie powołaną do realizacji inwestycji RIVERFRONT APARTMENTS. Firma została założona przez doświadczonych przedsiębiorców, działających w biznesie poprzez spółkę Best Foods Polska Sp. z o.o. Sp.k., która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji żywności na terenie całej Europy. Biura pod marką Best Foods znajdują się w Gdyni, Londynie, Portsmouth oraz w Ameryce Południowej

Do realizacji i komercjalizacji inwestycji RIVERFRONT APARTMENTS spółka Opus Investment zaprosiła doświadczone firmy, mające wybitne osiągnięcia w branży projektowej, budowlanej i mieszkaniowej.

 

ARCHITEKCI

Forma Architekci to firma działająca od 2003 roku, która zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych, począwszy od analiz programowo-przestrzennych, poprzez dokumentację projektową i jej kompleksowe uzgodnienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, po sprawowanie nadzoru autorskiego nad prawidłowością realizacji inwestycji, aż do jej przekazania do eksploatacji.

Opracowania sporządzane są przez doświadczonych projektantów wszystkich branż w oparciu o nowoczesne, energooszczędne i proekologiczne rozwiązania techniczne. Projekty cechuje wysoki profesjonalizm i rzetelność. Forma Architekci ma na koncie wiele różnorodnych projektów, zrealizowanych i nagradzanych w konkursach, wśród których są m.in: zespół zabudowy wielorodzinnej w Rumii, budynek biurowy „Olimpijska” w Gdyni, budynek mieszkalno-usługowy „Szczecińska’ w Gdańsku, stanica kajakowa z hotelem i gastronomią „Szpicgat”, budynek Centrum Konserwacji Wraków Statków Narodowego Muzeum Morskiego w Tczewie, zespół mieszkalno-usługowy „Rymarska” w Gdyni, budynki TBS Letnica w Gdańsku, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdyni, budynek Starostwa Powiatowego w Kartuzach, budynek biurowo-warsztatowy „Stabilator” w Gdańsku, rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Reumatologicznego w Sopocie i wiele innych realizacji.

Więcej informacji o firmie na stronie: http://www.formaarchitekci.com.pl/

 

GENERALNY WYKONAWCA

Dekpol S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą w branży budowlanej. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności zyskała miano rzetelnej, wzorowo zorganizowanej firmy, profesjonalnie realizującej powierzone zadania z zastosowaniem nowoczesnych technologii opartych o normę ISO 9001:2008.

Działalność Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach – generalne wykonawstwo, dział konstrukcji stalowych oraz działalność deweloperska.

Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne.

Zrealizowane przez Dekpol inwestycje to m.in. obiekt magazynowy CL KOWALE IV w Gdańsku – Kowale, hotel ALMOND w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 12, budynek biurowy BODO-TRANS LTD. Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 133E, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia i wiele innych.

Więcej informacji na stronie http://www.dekpolinwestycje.pl

 

SPRZEDAŻ PROWADZI EMMERSON REALTY S.A.

Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Spółka funkcjonuje od 1994 roku. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson Realty S.A. to pośrednictwo w sprzedaży i wynajmie na rynku mieszkaniowym i komercyjnym, doradztwo finansowe, badania i analizy rynku nieruchomości, marketing i reklama nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, aranżacja, wykończenie i wyposażenie wnętrz.

Biura pod szyldem „Emmerson” działają w największych miastach Polski. Emmerson Realty S.A. jest spółką publiczną, od 2010 roku notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Od niemal początków swego istnienia Emmerson Realty zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji mieszkaniowych w zakresie marketingu, reklamy i pośrednictwa w sprzedaży. Wieloletnie doświadczenie Emmerson Realty w prowadzeniu działań marketingowych na każdym etapie sprzedaży inwestycji mieszkaniowej, w ścisłej współpracy z innymi wyspecjalizowanymi działami firmy, gwarantuje najwyższy poziom usług oferowanych naszym Klientom.

Wyślij nam wiadomość

Rozwiń Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO), informujemy, iż:


/administrator/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-040 ul Stawki 40, KRS: 0000297408

/cel przetwarzania/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Panią/Pana zapytanie, odnośnie przedstawienia ofert handlowych dotyczących nieruchomości Opus Investment na podstawie zgody.

/odbiorcy danych/ Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wszelkiego rodzaju osoby oraz podmioty uczestniczące w przygotowaniu oferty; Państwa dane będą przetwarzane przez podmioty będące pracownikami i współpracownikami Emmerson Realty S.A. w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty. Nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się konieczność przekazania takich danych osobowych poza EOG to wyłącznie dla realizacji celu przetwarzania

/serwer administratora/ Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Państwa, w którym jest serwer (Francja), na którym to serwerze umieszczane są dane przetwarzane przez Emmerson Realty S.A. dane umieszczone na ww. serwerze są szyfrowane; podmiotem zarządzającym ww. serwerem jest OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS: 0000220286

/okres/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie.

/Państwa uprawnienia/ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

/skarga/ ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

/warunek wykonania umowy/ podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem możliwości udzielenia odpowiedzi na złożone przez Panią/Pana zapytanie odnośnie ofert handlowych dotyczących nieruchomości. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia odpowiedzi na złożone przez Panią/Pana zapytanie.

/profilowanie/ Pani Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją automatyzowania i profilowania takiego przetwarzania będzie możliwienie przygotowania dla klienta odpowiedniej oferty. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ja cofnąć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: daneosobowe@emmerson.plWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

RIVERFRONT APARTMENTS
ul. Kamienna Grobla 30
80-736 Gdańsk